Cena za prenájom JCB 3CX:

 

1 hod – 40,00 €

(Cena bez DPH, v cene aj strojník)
fakturujeme každých začatých 30 min

minimálna fakturovaná suma za výkon je 70,00 € bez DPH, t.j. 120 min

doprava stroja na stavbu sa účtuje v hodinovej sadzbe

hodinová sadzba stroja zahŕňa čas odchodu a príchodu stroja na stredisko

Práca s JCB 3CX kladivom:

 

1 hod – 45,00 €

(Cena bez DPH, v cene aj strojník)
fakturujeme každých začatých 30 min

minimálna fakturovaná suma za výkon je 80,00 € bez DPH, t.j. 120 min

doprava stroja na stavbu sa účtuje v hodinovej sadzbe

hodinová sadzba stroja zahŕňa čas odchodu a príchodu stroja na stredisko