Výkopové, zemné a búracie práce

 

Realizujeme:

  • terénne úpravy
  • výkopy pre elektrické, plynové, vodovodné a kanalizačné prípojky
  • výkopy pre oplotenie, oporné múry a bazény
  • výkopy pre osadenie revíznych šácht, vodovodných šácht, žúmp, čističiek odpadových vôd
  • iné potrebné zemné práce
  • odvoz vykopanej zeminy a odpadov na miesto určenia podľa dohody
  • Prevoz sypkých, stavebných materiálov, tovaru a strojov
  • Búracie práce hydraulickým kladivom

Výkopy realizujeme aj cez víkendy alebo podľa dohody.

Foto z realizácie: