O Spoločnosti

Činnosť sa zameriava na prípravu strategických a koncepčných dokumentov, riešenie úloh výskumu a vývoja a zabezpečovanie technického rozvoja v oblasti cestného hospodárstva a dopravy, na projektovanie dopravných stavieb, vykonávanie prieskumov a experimentálnych meraní, vypracovanie projektov organizácie dopravy, stavebný dozor, odborné vedenie stavby a kontrolná činnosť v dopravných stavieb, inžiniering.

Citlivo vnímame individuálne požiadavky investora a snažíme sa o optimálne riešenie z technického, prevádzkového a ekonomického hľadiska. Veľký dôraz kladieme na kvalitu prevedených prác, zohľadnenie individuálnych požiadaviek zákazníka a jeho celkovú spokojnosť.